Adatvédelmi Szabályzat

Az Üzemeltető a Felhasználó által szolgáltatott adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik félnek nem adja át.

A Felhasználó a portálon történő ingyenes hirdetésfeladás és a díjköteles szolgáltatások megrendelése esetén kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa közölt adatai az Üzemeltető adatbázisában rögzítésre kerüljenek, azokat az Üzemeltető kezelje, piackutatási valamint közvetlen üzletszerzési célból felhasználhassa. Eszerint az Üzemeltető a Felhasználó e-mail címe birtokában a Felhasználóval közvetlen megkeresés útján reklámot (pl. hírlevelet) közöl, melyhez a Felhasználó a portálon történő ingyenes hirdetés-feladás és a díjköteles szolgáltatások megrendelése esetén kifejezett, önkéntes s egyértelmű hozzájárulását adja, s kijelenti, hogy a fenti adatkezelés, -felhasználás, közvetlen megkeresés módszerével történő reklámközlés tekintetében a hozzájárulását megfelelő tájékoztatás, információk birtokában adja meg. A Felhasználó tudomással bír arról, miszerint hozzájáruló nyilatkozatát bármikor, korlátozás és indokolás nélkül visszavonhatja, azt az Üzemeltetővel annak e -mail címén írásban közölve, melynek következtében a Felhasználó adatai törlésre kerülnek és a Felhasználó részére azt követően közvetlen megkeresés útján reklám nem kerül közlésre.